Jesteśmy organizacją typu non-profit, której celem jest poprawa społecznego, emocjonalnego i fizycznego poziomu sprawności. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Wśród nas są edukatorzy, pedagodzy i Coach’owie oraz trenerzy gier zespołowych. Łączy nas idea rozwoju i budowania wśród społeczeństwa umiejętności społecznych, których często brakuje, zwłaszcza wśród osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Jesteśmy grupą niepoprawnych optymistów, którzy pragną zmienić myślenie społeczeństwa. Razem z członkami naszej Fundacji zajmujemy się rozwojem umiejętności społecznych takich jak: komunikacja,  współpraca, pewność siebie, motywacja, kreatywność, spójność.

 


DNI AKTYWNEGO ROZWOJU

Projekt, ma za zadanie zwrócić uwagę i pokazać, że sport i zabawa to nie tylko ruch ale świetne narzędzie do edukacji za pomocą, którego można integrować uczyć a przy okazji świetnie się bawić. Można również uczyć kompetencji i umiejętności społecznych, które stanowią podstawę do rozwoju społeczeństwa. Projekt kierowany do dzieci z terenu miasta Rzeszowa w wieku 6-11 lat z Polski i Ukrainy. Projekt realizowany przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), przy Współpracy z Gminą Miasto Rzeszów. Kliknij banner aby dowidzieć się więcej.


  MINIATURKI

 

 Projekt kierowany do dzieci z terenu miasta Rzeszowa w wieku 6-9 lat z Polski i Ukrainy. Głównym założeniem jest promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego przeciwdziałając uzależnieniom behawioralnym. Projekt w formie cotygodniowych zajęć edukacyjno-integracyjnych. Projekt realizowany przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), przy Współpracy z Gminą Miasto Rzeszów. Kliknij banner aby dowidzieć się więcej.


PROJEKT COVID

Projekt miał na celu ocenę skutków epidemii koronawirusa w percepcji młodzieży szkół średnich z miasta Rzeszowa. Badania miały charakter badań wstępnych (pilotażowych) obejmujących swym zasięgiem około 5% uczniów szkół średnich (licea, technika) z Rzeszowa. Badania przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankietowego na grupie około 800 dzieci i młodzieży z rzeszowskich szkół średnich (15-19 lat) w celu ustalenia szkód psychicznych, psychospołecznych oraz społecznych jakie wyrządziła pandemia COVID19 i stojący za nią lockdown. W badaniach wzięła udział grupa reprezentatywna ustalona na podstawie wielkości populacji uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Rzeszowa. Kliknij aby pobrać raport.