W POSZUKIWANIU INTEGRACJI

Fundacja FRUMIS i Uniwersytet Rzeszowski oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki jako grantodawca zapraszają do udziału w unikatowym projekcie, który ma na celu integrację społeczności akademickiej i rozwijanie kompetencji psychospołecznych. Wydarzenie odbędzie się 7 listopada 2023 r. na terenie obiektów sportowych i dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Projekt jest odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczności studenckiej, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Uczestnicy będą mieli okazję do rozwijania umiejętności takich jak integracja, komunikacja, współpraca i kreatywność, a także do aktywnego spędzenia czasu na zajęciach sportowych. Kliknij banner aby dowiedzieć się więcej 


MAŁE MIASTO

W dniach 17-21 lipca 2023 r., mali mieszkańcy Łańcuta w wieku 8-12 lat będą uczyć się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze. W tym czasie będą brali udział w warsztatach edukacyjnych w formie półkolonii u przedsiębiorców, reprezentujących różne branże. W „Małe Miasto Łańcut” zaplanowaliśmy pokazać dzieciom 41 różnych zawodów. Za wykonane czynności uczestnicy otrzymają walutę „Małego Miasta” jakim będą „SOKOŁY”. Po projekcie, na terenie gminy powstanie realna inwestycja małomiasteczkowa dla dzieci. Za pośrednictwem tego projektu chcemy przekazać dzieciom w wieku 8-12 lat wiedzę na temat obrotu i wartości pieniądza oraz pokazać mechanizmy funkcjonowania gospodarki (czym jest praca, wynagrodzenie, podatki itp.) Kliknij banner aby dowiedzieć się więcej.


MINI OLIMPIADA SZKOLNA

Mini Olimpiada Szkolna to wydarzenie, które co roku gromadzi dzieci z rzeszowskich szkół podstawowych, aby wziąć udział w różnych konkurencjach sportowych i rozwijać swoje umiejętności fizyczne. Druga edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach 16-18 maja 2023 roku, a organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla uczestników. Kliknij banner aby dowiedzieć się więcej.


DNI AKTYWNEGO ROZWOJU

Projekt, ma za zadanie zwrócić uwagę i pokazać, że sport i zabawa to nie tylko ruch ale świetne narzędzie do edukacji za pomocą, którego można integrować uczyć a przy okazji świetnie się bawić. Można również uczyć kompetencji i umiejętności społecznych, które stanowią podstawę do rozwoju społeczeństwa. Projekt kierowany do dzieci z terenu miasta Rzeszowa w wieku 6-11 lat z Polski i Ukrainy. Projekt realizowany przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), przy Współpracy z Gminą Miasto Rzeszów. Kliknij banner aby dowidzieć się więcej.


  MINIATURKI

Projekt kierowany do dzieci z terenu miasta Rzeszowa w wieku 6-9 lat z Polski i Ukrainy. Głównym założeniem jest promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego przeciwdziałając uzależnieniom behawioralnym. Projekt w formie cotygodniowych zajęć edukacyjno-integracyjnych. Projekt realizowany przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), przy Współpracy z Gminą Miasto Rzeszów. Kliknij banner aby dowidzieć się więcej.


PROJEKT COVID 

Projekt miał na celu ocenę skutków epidemii koronawirusa w percepcji młodzieży szkół średnich z miasta Rzeszowa. Badania miały charakter badań wstępnych (pilotażowych) obejmujących swym zasięgiem około 5% uczniów szkół średnich (licea, technika) z Rzeszowa. Badania przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankietowego na grupie około 800 dzieci i młodzieży z rzeszowskich szkół średnich (15-19 lat) w celu ustalenia szkód psychicznych, psychospołecznych oraz społecznych jakie wyrządziła pandemia COVID19 i stojący za nią lockdown. W badaniach wzięła udział grupa reprezentatywna ustalona na podstawie wielkości populacji uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Rzeszowa. Kliknij aby pobrać raport.


KOMPETENTNY NAUCZYCIEL

Projekt „Kompetentny i sprawny uczeń miarą sukcesu współczesnego nauczyciela” był finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i realizowany przez Fundację Rozwoju Umiejętności Społecznych (FRUMIS) we współpracy z Wojewódzkim Podkarpackim Szkolnym Związkiem Sportowym  w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Projekt realizowano od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021r. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.