Projekt "Kompetentny i sprawny uczeń miarą sukcesu pracy nowoczesnego nauczyciela" sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, realizowany przez Fundację Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS na podstawie umowy NR 323/I/2021 o realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030  w Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Poniższe dane potrzebne będą do ubezpieczenia wszystkich uczestników oraz sporządzenia umowy miedzy uczestnikiem a beneficjentem projektu.

ANKIETA EWALUACYJNA

Ankieta składa się z 11 pytań w których wykorzystano skalę Likerta
1 - zdecydowanie się nie zgadzam
2 - raczej się nie zgadzam
3 - nie mam zdania
4 - raczej się zgadzam
5 - zdecydowanie się zgadzam