Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w badaniach. Badania mają na celu ukazanie skutków pandemii koronawirusa w percepcji młodzieży szkół średnich z miasta Rzeszowa. Dokładniej, skutków pandemii jakie każdy/każda z Was dostrzega w swoim otoczeniu oraz swoim życiu. Badania są dobrowolne i anonimowe. Przy każdym z pytań zaznacz odpowiedź zgodnie z własnymi odczuciami i przekonaniami. Pracuj samodzielnie.


Metryczka

Płeć

Wiek

Miejsce Zamieszkania

Szkoła

Uprawiana dyscyplina sportowa

1. Na ile oceniasz swój poziom ogólnego zadowolenia z życia przed ogłoszeniem epidemii w Polsce (przed marcem 2020r.):

2. Na ile oceniasz stan swojego zdrowia psychicznego przed ogłoszeniem epidemii w Polsce (przed marcem 2020r):

3. Jak zmieniło się Twoje zdrowie psychiczne na skutek pandemii?

4. Jak zmieniły się Twoje relacje z rodzicami na skutek pandemii?

5. Jak zmieniły się Twoje relacje ze znajomymi na skutek pandemii?

6. Jak zmieniły się Twoje relacje z dziewczyną/chłopakiem na skutek pandemii?

7. Jak zmieniła się jakość Twojego snu na skutek pandemii?

8. Jak radziłeś sobie z takimi emocjami jak: obawa, lęk, niepokój w czasie pandemii ?

9. Podczas pandemii rozmawiałaś/eś o swoich problemach będących skutkiem pandemii z: (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

10. Jaki jest Twój stosunek do nauczania zdalnego?

11. Czy uważasz, że nauczanie zdalne jest efektywną formą nauczania?

12. Jak oceniasz stacjonarne nauczanie w stosunku do zdalnego w czasie pandemii?

13. Jak oceniasz relacje z rówieśnikami w świecie rzeczywistym w czasie pandemii?

14. Jak oceniasz swój ogólny poziom zadowolenia z życia na ten moment?

15. Jak oceniasz swój stan zdrowia psychicznego na ten moment?

16. Jak pandemia wpłynęła na Twoją wizję przyszłości?

17. Czy z powodu pandemii zwiększył się twój czas poświęcany na gry komputerowe on-line ze znajomymi?

18. Czy z powodu pandemii zwiększył się twój czas poświęcany na gry komputerowe off-line ?

19. Czy z powodu pandemii zwiększył się Twój czas poświęcany na korzystanie z portali i serwisów oferujących gry hazardowe ?

20. Czy z powodu pandemii zwiększył się Twój czas poświęcany na oglądanie stron pornograficznych?

21. Czy z powodu pandemii zwiększył się Twój czas poświęcany na korzystanie z serwisów społecznościowych?

22. Czy uważasz, że z powodu pandemii utraciłeś coś dla Ciebie bardzo ważnego?

23. Jeśli wybrałeś odpowiedź raczej tak, tak lub zdecydowanie tak, napisz proszę co takiego utraciłeś z powodu pandemii

Jeśli wybrałeś odpowiedź raczej nie, nie, ani nie ani tak, zdecydowanie nie, przejdź do następnego pytania:

24. Czy uważasz, że z powodu pandemii masz trudności z koncentracją, skupieniem ?

25. Czy uważasz, że z powodu pandemii jesteś bardziej drażliwy (łatwiej wyprowadzić Cię z równowagi)?

26. Czy uważasz, że z powodu pandemii odczuwasz większy niepokój (częściej masz poczucie braku bezpieczeństwa, nieokreślonego dyskomfortu)?

27. Czy uważasz, że z powodu pandemii odczuwasz większą nerwowość ( trudniej Ci się uspokoić, jesteś bardziej pobudzony nie do końca wiedząc dlaczego)?

28. Czy uważasz, że z powodu pandemii odczuwasz większą samotność ?

29. Zaznacz z jakich portali/platform społecznościowych aktywnie korzystasz? (tj. min raz dziennie przeglądasz treści na nim zawarte)

Dziękujemy za udział w badaniu :-)