Program realizowany od sezonu 2018/2019 roku w zespole SPR Handbal Rzeszów a od sezonu 2019/2020 również w KU AZS UR Rzeszów. Zajęcie prowadzone są systematycznie z wykorzystaniem technik pochodzących z Treningu Mentalnego oraz Treningu Uspołeczniającego Zespół. Program opiera się na 4 Filarach

1. USPOŁECZNIENIE – zadaniem jest skonsolidowanie zespołu na możliwie jak największej liczbie płaszczyzn, zbudowanie jednolitej grupy pod względem mentalnym.

2. KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA – zadaniem jego jest podniesienie umiejętności komunikacji i współpracy na poziom umożliwiający porozumienie w warunkach trudnych i stresowych.

3. KREATYWNOŚĆ – zadaniem jego jest rozwój umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów przez niestandardowe rozwiązania.

4. AUTONOMIA – zadaniem jego jest rozwój umiejętności samodzielnego podejmowanie autonomicznych działań i brania odpowiedzialności za postępowanie..