Pierwszy w Polsce program edukacyjny opracowany przez nauczycieli i sportowców przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich.

Program ma na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci oraz rozwój umiejętności i kompetencji społecznych. Wysoki poziom sprawności fizycznej oraz rozwój motoryki wpływa pozytywnie na zachowania społeczne dzieci. Dziecko sprawne fizycznie to dziecko pewne siebie, akceptowane i lubiane przez grupę rówieśników. Zajęcia angażują do działania nie tylko dzieci, ale także rodziców. Program powstał w oparciu o nasze doświadczania z projektu „Mini Olimpiada Przedszkolaka”, w którym w trakcie 3 edycji wzięło udział około 3500 dzieci z rzeszowskich przedszkoli. Zarówno rodzicom jak i nauczycielom zależy aby nasze dzieci wyrosły na sprawnych fizycznie i przygotowanych do życia ludzi, którzy nie boją się podejmować samodzielnych decyzji i potrafią współpracować w grupie. Z naszych obserwacji wynika, że dzieci niechętnie uczestniczą w aktywności fizycznej co niekorzystnie wpływa na ich zdrowie. Dostęp do urządzeń mobilnych „telefon, tablet” coraz bardziej pogłębia ten stan. Dlatego opracowaliśmy program, którego celem jest zachęcenie dzieci do uprawiania sportu. Mamy nadzieję, że razem ze swoimi pociechami również rodzice będą świetnie bawić się na naszych zajęciach.

 DLACZEGO NASZ PROGRAM ?

 • Dziecko uczy się na własnych błędach 

 • Zajęcia rozwijają umiejętność współdziałania w grupie, komunikację i kreatywne myślenie przez uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej 

 • Wykorzystujemy wiedzę z zakresu Trening Umiejętności Społecznych

 • Zajęcia obejmują umiejętności pochodzące z rożnych dyscyplin sportowych takich jak: gimnastyka, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka 

 • Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra Trenerów 

 •  W kontrolowanych warunkach uczymy, że warto ponosić porażki

KORZYŚCI ?

 • Rozwija umiejętność wychodzenia z porażek
 • Uczy współpracy i pracy zespołowej; 
 • Pomaga rozwijać komunikację
 • Zwiększa zaufanie
 • Poprawia pewność siebie
 • Uczy kreatywnego myślenia
 • Poprawia poziom zdolności motorycznych 

CO NAS SKŁONIŁO ?

 • 41,1% z woj. podkarpackiego to osoby nieśmiałe 
 • 31,4% z woj. podkarpackiego to osoby słabe fizycznie 
 • 25 % dzieci sporadycznie uczestniczy w aktywności fizycznej 
 • 21,8 % dzieci w wieku 5-9 lat w ogóle nie uczestniczy w aktywności fizycznej 
 • 30 % dzieci do 8 roku życia ma nadwagę 
 • 10 % dzieci w wieku 1-3 lata ma nadwagę/otyłość 

JAKIE SĄ SKUTKI ?

 • Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Brak wiary we własne siły 
 • Niska samoocena, negatywny wizerunek samego siebie
 • Trudności w komunikacji
 • Pogłębiająca się izolacja
 • Nieumiejętność kreatywnego spędzania czasu wolnego
 • Systematycznie obniżający się poziom sprawności fizycznej
 • Systematyczny wzrost otyłości 

NASZ PROGRAM OPARLIŚMY NA 5 FILARACH

 • I FILAR – kompetencje społeczne – program kładzie nacisk na rozwój i kształtowanie u dziecka koncentracji, motywacji, pewności siebie, współpracy. 
 • II FILAR – wiedza – program uczy dziecko jak być asertywnym, dążyć do samorealizacji i jak wykorzystywać wiedzą do rozwiązywania problemów. 
 • III FILAR – synergia – program nastawiony na działania, których celem jest wspólne doświadczanie radości oraz zdobywane umiejętności ruchowych, co wzbudza zainteresowanie względem szeroko rozumianej aktywności fizycznej.
 • IV FILAR – postrzeganie, doświadczanie, myślenie – program uczy automotywacji, dziecko wykonuje zadania bo chce, a nie dlatego że musi. Wykonane zadanie staje się bodźcem do działań w trudniejszych warunkach. 
 • V FILAR – porażka – program oparty na rozwoju i kształtowaniu przeświadczenia, że każda porażka jest kolejnym cennym doświadczeniem i drogą do sukcesu. Stwarzamy warunki, w których dziecko może się zmierzyć z porażką na bezpiecznym gruncie.