Indywidualne spotkania z trenerem lub sztabem szkoleniowym prowadzone w formie sesji, spotkań, które skierowane są m in. na umiejętność komunikowania się z zespołem a także na zachowania względem siebie, zawodników a także zachowania w sytuacjach stresowych.

Jeżeli chcesz uzupełnić swój warsztat trenerski o mechanizmy z obszaru coachingu (jak postępować w sytuacjach stresowych; jak wpływać na zespół, jak wyznaczać cele i je realizować i czym jest odpowiedzialność zespołowa oraz wiele innych…) skontaktuj się z nami a pomożemy Ci być lepszym i skuteczniejszym trenerem.

W całym procesie kształtowania osobowości zawodnika istotna jest rola trenera ponieważ jedną z ważniejszych jego umiejętności jest poszukiwanie, postrzeganie i gotowość do zmian. Naszym zdaniem trener to przewodnik, któremu się ufa bezgranicznie, za którym się podąża ale nie dlatego, że każe, tylko dlatego że się chce.

Umiejętność prowadzenia zespołu w ten sposób jest trudna, ponieważ wymaga ciągłego poszukiwania i dopasowywania się do zmieniającego się świata i ludzi w nim funkcjonujących. W tym miejscu chcielibyśmy podkreślić, że zmiany to długofalowy proces, i nie każdy jest na nie gotowy i nie każdy ich chce.

Kiedy trener nie odczuwa potrzeby zmian, to nie zdobywa kolejnych kwalifikacji, nie rozwija się. Ponadto nie doznaje wewnętrznego postępu i pozostaje przy swoich przekonaniach. Takie stanowisko powoduje stagnację, niezadowolenie z siebie i utratę chęci do dalszej pracy. Zatem trener pozostaje w swoim przekonaniu, że postępuje dobrze. Stanowisko to powoduje narzucanie siebie, dumę, porównywanie, karanie, niesłuchanie zawodników prowadząc do braku zrozumienia i nieskuteczności w działaniach.

Jeżeli chcesz skutecznie uniknąć tego typu odczuć skontaktuj się z nami Tel. 500048842