KOMPETENTNY I SPRAWNY UCZEŃ MIARĄ SUKCESU PRACY NOWOCZESNEGO NAUCZYCIELA.

Projekt "Kompetentny i sprawny uczeń miarą sukcesu pracy nowoczesnego nauczyciela." sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, realizowany przez Fundację Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS przy współpracy z Podkarpackim Okręgowym Szkolnym Związkiem Sportowym w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

OKRES REALIZACJI :

01.09.2021 r. – 31.12.2021 r.

GŁÓWNY CEL

Głównym celem projektu jest: podniesienie świadomości znaczenia kompetencji społecznych wśród nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów sportu.

DZIAŁANIA

REKRUTACJA – WRZESIEŃ

WARSZTATY SZKOLENIOWE

 • MODUŁ 1 –  PAŹDZIERNIK (jedno spotkanie 4,5 godz.)

 • MODUŁ 2 – LISTOPAD (jedno spotkanie 4,5 godz.)

REALIZACJA ZAJĘĆ –  (PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT – GRUDZIEŃ

 SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • Każdy uczestnik weźmie udział w 2 modułach (po 4,5 godz.)

 • Moduły będą realizowane w 5 różnych gminach na terenie woj. podkarpackiego.

 • Po zakończeniu każdego modułu nauczyciele będą mogli bezpłatnie pobrać materiały szkoleniowe wraz z praktycznymi wskazówkami do ich realizacji (www.frumis.org.pl)

 • Materiały szkoleniowe będą wyposażone w wiedzę dotyczącą kształtowania umiejętności miękkich, interpersonalnych i twardych oraz zestawy gier i zabaw do każdego z modułu.

 • W celu prawidłowego wdrażania treści zawartych w materiałach szkoleniowych odbędą się nieobowiązkowe konsultacje metodyczne (online), których zadanym będzie wspieranie i pomoc.

 • Po zakończeniu 2 cykli szkoleniowych w grudniu odbędzie się konferencja metodyczno-podsumowująca.

 • Na konferencji odbędzie się wykład na temat znaczenia i wpływu kompetencji społecznych na rozwój człowieka. Głos zabierze również sportowiec, który  przedstawi znaczenie motywacji wewnętrznej dla osiągania celów w sporcie.

 • Zostaną wręczone certyfikaty oraz koszulki dla każdego uczestnika projektu.

 MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Program będzie realizowany w:

 • Nowa Sarzyna

 • Zarzecze

 • Jedlicze

 • Łańcut

 • Cmolas

 TEMATYKA

MODUŁ 1 – Październik

 1. Kwalifikacje, kompetencje i umiejętności nauczyciela wychowania fizycznego i ich znaczenia dla auto rozwoju i ewaluacji

 2. Błędy i ich znacznie dla budowania kluczowych kompetencji społecznych przez nauczyciela i wpływie na ucznia.

 3. Intencje i ich wpływ na budowanie relacji z dzieckiem i w grupie + działania skierowane na praktyczne zastosowanie + gry i zabawy nastawione na zmianę intencji.

 4. Jak zbudować szacunek u ucznia. Praktyczne działania nastawione na budowanie szacunku rzeczywistego + gry i zabawy nastawione na budowanie szacunku rzeczywistego.

 5. Komunikacja kluczem do budowania silnego zespołu klasowego - gry i zabawy nastawione na budowanie komunikacji w zespole klasowym)

MODUŁ 2 – Listopad

 1. Rola i etapy budowania współpracy w zespole klasowym

 2. Motywacja wewnętrzna - czyli jak skutecznie zmotywować ucznia, zespól klasowy do auto rozwoju.

 3. Współpraca w zespole i jej wpływ na rozwój dziecka, zespołu klasowego + (działania skierowane na praktyczne zastosowanie - gry i zabawy nastawione na rozwój współpracy)

 4. Jak zmotywować ucznia do samodzielnego działania - gry i zabawy nastawione na budowanie motywacji wewnętrznej).