Warsztaty Szkoleniowe

Dobry warsztat to praktyczna aktywność uczestników na poziomie 70%-90% czasu trwania działania. To autentyczna nauka umiejętności poprzez aktywne ćwiczenie. Nasze warsztaty to możliwość nauczenia się umiejętności społecznych (komunikacja, motywacja współpraca czy kreatywność), które pomogą zmienić twoje lekcje w ciekawe zajęcia. Ale także pomogą Tobie w panowaniu nad grupą i nie tylko …

 

Czym są umiejętności społeczne?

To nic innego jak zachowania będące przejawem akceptowalnych społecznie norm, na którą składają się jeszcze wiedza i zrozumienie drugiego człowieka. Umiejętności społeczne wiążą się również z charakterem np. wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka, otwartością i mogą mieć także wpływ na życie osobiste, zdrowie psychiczne i fizyczne.

Na czym polega nauka umiejętności na naszych warsztatach?

Na ćwiczeniu prawidłowych działań w określanych sytuacjach w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów. Wykorzystujemy do tego szeroko rozumianą aktywność fizyczną w tym gry i zabawy a także narzędzia oraz rozwiązania pochodzące z psychologii i coachingu.. Wszystkie warsztaty szkoleniowe oparte są o Cykl KOLBA o model SEL i nowoczesną psychopedagogikę.

Adresaci warsztatów

Nasze warsztaty kierujemy do nauczyli zajmującymi się nauczaniem wczesnoszkolnym oraz nauczycielom wychowania fizycznego na każdym poziomie edukacji. Działania kierowane są również do trenerów i instruktorów sportu, którzy na co dzień prowadzą zajęcia sportowe w szkołach, szkołach sportowych, SMS, klubach sportowych.Wspomagając młodego człowieka w nauczaniu umiejętności i kompetencji społecznych uruchomiliśmy również cykl warsztatów szkoleniowych przeznaczonych dla rodziców. Zdaniem spotkań jest poszerzenie wiedzy rodzica w odniesieniu do wspierania dziecka w budowaniu jego pewności siebie, rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji czy skutecznym komunikowaniu się. Na warsztatach oprócz wiedzy dajemy praktyczne rozwiązania tzw. dobre praktyki, które wypracowaliśmy na podstawie wiedzy i doświadczenia naszych wykładowców

Czego się dowiesz ?

Nasze warsztaty składają się z modułów, na których doświadczysz wiedzy w praktyce bez teoretyzowania a w zamian za refleksje, wnioski i praktyczne rozwiązania, które można wdrożyć już po zakończonych warsztatach. Nasze warsztaty zostały podzielona na MODUŁY a każdy z nich to ponad 4 godziny doświadczeń, wiedzy i odczuć. Łącznie w całym cyklu to ponad 20 godzin warsztatowych i możliwości konsultacji. Dodatkowo z każdych warsztatów otrzymasz materiały szkoleniowe pełne wiedzy, praktycznych rozwiązań oraz narzędzi gotowych do wdrażania już w kolejnym dniu po warsztatach.
MODUŁ 1

– INTENCJE I MOTYWACJA -

dowiesz się co zrobić żeby zmienić rodzaj intencji, odczujesz co się dzieje kiedy intencje są na niewłaściwym poziomie, pokażemy ci jak skutecznie motywować do działania wykorzystując 3 filary motywacji autodeterminacji  wg. Deciego i Ryana. Jak i dlaczego warto wykorzystać Zasadę PARETO do motywowania dziecka do działania. Poznasz narzędzia nowoczesnej psychopedagogiki do pracy z dziećmi i nie tylko.

MODUŁ II

– KOMUNIKACJA -

po warsztacie będziesz posiadać wiedzę i umiejętności do rozwoju skutecznej komunikacji, która pozwoli na rozpoczęcie budowania relacji w grupie i w klasie, Jest to kluczowy element zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, który warto rozwijać i doskonalić w życiu. Pokażemy Ci podstawowe błędy w komunikacji oraz wybrane zachowania w komunikacji niewerbalnej po których poznasz aktualny stan emocjonalny dziecka. 

MODUŁ III

- WSPÓŁPRACA W GRUPIE -

uczestnicząc w tym module pozwoli Ci zrozumieć korzyści jakie daje współpraca w grupie, w zespole w życiu prywatnym, jak i zawodowym, pokażemy Ci rozwiązania, które poprawią jakość pracy zespołowej oraz efektywność działań grupowych wśród uczniów oraz grona pedagogicznego. Dodatkowo mogą pomóc w radzeniu sobie z różnorodnością w grupie oraz w budowaniu zaufania i szacunku między sobą. Dowiesz się ja nakładać cele i jak radzić sobie z porażką. Poznasz rozwiązania, które skutecznie budują komunikację w grupie co umożliwia lepsze rozumienie i osiąganie celów.

 
 
 
uczestnicząc w naszych warsztatach poznasz techniki i narzędzia, które pozwolą zminimalizować wpływ czynników zewnętrznych i skutecznie podnoszą koncentrację u dziecka, poznasz gry i zabawy, które pozwolą skutecznie rozwijać tę umiejętność, Dowiesz się dlaczego warto dbać o swoją koncentrację i pamięć a także jak często powtarzać materiał, uwzględniając skojarzenia i techniki zapamiętywania. to moduł, który pozwoli Tobie i twoim podopiecznych efektywnie wykorzystać potencjał, poznasz narzędzia i praktyczne rozwiązania do wspierania kreatywności, dowiesz się skąd się bierze i dlaczego jej brak dzieciom w dzisiejszych czasach