PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH KSZTAŁTUJĄCY DZIAŁANIA W ZESPOLE


Kształtowanie umiejętności społecznych przez aktywność fizyczną jest fundamentalną częścią naszej działalności. Zajęcia odbywają się co tydzień w ciągu roku szkolnego. Uczniowie biorą udział w zajęciach sportowych, które łączą się z programem wychowania fizycznego i zarazem rozwijają umiejętności społeczne. Ten program jest czymś więcej niż zwykłą aktywnością fizyczną. Ruch i dobre samopoczucie są wiodącymi czynnikami jakie rozwijamy, jednak nadrzędnym celem Fundacji FRUMIS jest rozwój umiejętności życiowych XXI wieku takich jak: współpraca, kreatywność czy motywacja do działania. 

          

Uczenie się społeczne i emocjonalne (SEL) zwiększa zdolność uczniów do integrowania umiejętności, postaw i zachowań, aby radzić sobie skutecznie z codziennymi zadaniami i wyzwaniami. W naszych działaniach zostały wykorzystane elementy CASEL promuje kompetencje intrapersonalną i kognitywną. Istnieje pięć podstawowych kompetencji, których można nauczyć na wiele sposobów.